פעילות :1 מתכון מבולבל )עמ 173( תשובה: לתחביר חשיבות רבה בתקשורת. ללא כללי התחביר ההבנה קשה ביותר. שיעור :2 מאפייני המשפט פעילות :1 למשפט יש זמן )עמ 175( המבעים ,3 ,5 ,9 10 אינם משפטים .2 עבר: הוא הקפיד לנסוע לחופשות בחודשי הקיץ.; .4 עבר: השכונה החדשה נבנתה ליד המתנ"ס.; .6 עתיד: הם יגלשו באינטרנט עד אחרי חצות.; .7 עבר: הבית הזה הושכר ב- 750 דולר לחודש.; .8 עבר: העצרת התקיימה בכיכר במוצאי שבת.; .11 עתיד: מכנסי הגינס יימכרו בסוף העונה בהנחה.; .12 עתיד: ארבע יחידות דיור תירכשנה בחופשת סוכות. פעילות :2 משפט או לא משפט? )עמ 176( .1 לא משפט, משפט )הוקם( .5 משפט )נפתחה(, לא משפט .2 לא משפט, משפט )היה( .6 משפט )הוחלפו(, לא משפט .3 משפט )הסתיימה(, לא משפט .7 משפט )החלה(, לא משפט .4 לא משפט, משפט )התפרסם( .8 לא משפט, משפט )מתכננים(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית