פעילות :8 מוספיות ומשמעותן )עמ 135( יוצא דופן כל היתר יוצא דופן כל היתר .1 לחמניה המוספית מציינת מקום .6 מעילון אוספים .2 דגלון מכשירים, אביזרים .7 רקדנית הקטנה .3 אזנייה מקומות .8 ספרון כתבי- עת .4 עשבייה פריטי לבוש .9 דובון כתבי- עת .5 שונית כלי רכב .10 כלי שמות תואר פעילות :9 שורש ומשקל לעומת בסיס ומוספית )עמ 135( שורש ומשקל: .1 רקדן, .2 שיגעון, .3 זיכרון, .4 בשלן, .5 סיתות בסיס ומוספית גזירה: .1 תורן, .2 שבועון, .3 פילון, .4 חלילן, .5 איכות פעילות :10 דרכי התצורה בשלט )עמ 135( .2 קהילתי בסיס + מוספית קהילה + -ס י )שם תואר( .3 ספריה בסיס + מוספית ספר + - ס יה )מקום/אוספים( .4 עירונית בסיס + מוספית עיר+וני+ת )שם תואר, נקבה( .5 מועדון בסיס + מוספית מועד + - סון פעילות :11 מקצועות במודעות "דרושים" )עמ 136( שורש ומשקל: קלדן, כתבן, מוכר, קצב, ירקן, גנן, עורך, משכתב, חתם, מנהל, מזכיר, מסלק )תביעות(, פקיד, מעצב, מתכנת, יועץ, חובש, מאבטח , מדריך, מפקח , מטפל, מחלק, כת ב, רכז, מהנדס, מראין, מעבד )נתונים(, מפעיל, מרכיב, עובד )במה טכני(, רתך , מאפרת, בוגר )עיצוב(, מסגר. בסיס ומוספית: טכנאי )- ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית