פעילות :12 הבינוני במשפטים )עמ‘ 34( משפטים אפשריים: .1 מוכר המוכר בחנות ניגש אליי. )שם( הוא מוכר במחירים מוזלים כדי שיקנו רק אצלו. )פועל( .2 בוחן הבוחן טען שהיו העתקות בזמן המבחן. )שם( אבי בוחן אפשרות להחליף מקום עבודה. )פועל( .3 מרקידה המרקידה שלנו חולה, ולכן בוטל שיעור הריקוד. )שם( היא מרקידה אותנו שלוש שעות רצופות. )פועל( .4 מבשלת מה את מבשלת היום לארוחת הצהרים? )פועל( המבשלת של הפנימיה זכתה בתעודת הוקרה. )שם( .5 מתאגרף מייק טייסון היה המתאגרף מספר 1 בארה"ב. )שם( הוא עדיין מתאגרף יום יום במכון יוקרתי. )פועל( .6 נבחן אורי נבחן עכשיו באנגלית. )פועל( הנבחן יצא מן האולם כשפניו מאירות. )שם( שיעור :6 בנייני הפועל פעילות :1 זיהוי בניינים בקטע )עמ 40( א. הכותרת מתמצתת את הנאמר בקטע. ב. שימושים: נייר כתיבה, נייר דפוס )ספרים, עיתונים(, נייר אריזה, שקיות נייר, ניירות למסמכים, כלים חד-פעמיים, נייר טואלט, ממחטות ועוד ועוד. ג. חלם, קם, נכנס, גילה, התעטש, לא היה, התעורר, מצא, קרא, הבין. ד. משרת, עוטף, מודפס, נשלח, מנקה, משלם. ה. שורש בניין שורש בניין .1 נתחיל ת- ח- ל הפעיל .5 להדפיסו ד-פ-ס הפעיל ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית