.25 א. .1 תור+ס ן )תפקיד, בעל מקצוע( .2 ספר+ ס ן )בעל מקצוע, עיסוק( .3 ע-ל-מ התקטלות שם פעולה של בניין התפעל .4 ספר+ות )מקצועות( .5 נ-כ- ר הקטל שם פעולה של הפעיל ב. ניתוק הוא שם פעולה של בניין פיעל. ג. הנתקות .26 א. יסמנו ב. יכל ג. השתתף ד. הכנסה .27 א. צורן גזירה- סות; צורן נטייה-ס י ב. יומיום − הלחם, שחום − שורש + משקל, לע"ז − ראשי תיבות )לשון עם זר( מבחן 2 )עמ 183( פרק א: הבנה והבעה .1 ב. פסיכולוגיה .2 מצב רוח הוא תיאור ההרגשה שלנו ברגע נתון בסיטואציה מסוימת. .3 א. להסביר מהו מצב רוח, ממה הוא מושפע וכיצד הוא משפיע על חיינו. .4 הגורם הגנטי - יש מצב רוח "בסיסי" טמפרמנט שמאפיין אדם, ולכן בסיטואציה מסוימת אדם שהוא שמח מטבעו יהיה מאוד שמח לעומת אדם אחר שהוא עצוב מטבעו וגם יהיה שמח בסיטואציה הנ"ל - אבל פחות. הגורם הסביבתי - כל משפחה יוצרת סביבה רגשית אופיינית. כשנכנסים לבית מסוים ניתן להרגיש מתח, חום, שמחה או עצב ממש ב"אויר". .5 .1 שעה / יום בשבוע .2 עונות השנה .6 הרגשה, רגשות, התנהגותי, מרכיב שלילי מצוקתי, תחושות כמו: דיכאון, עצב, פחד... .7 א. הסתייגות ב. הסבר ג. פירוט, דוגמה .8 א. ציטוט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית