פרק א: הבנה והבעה .1 על פיו נחוגו החגים ועל פיו נקבעו מועדי החופשות. .2 א. דוגמה אחת פרסום כתבי עת ספרותיים ללא תאריך עברי על גליונותיהם. )דוגמה שנייה על-ידי קוראים אלמונים מוסיפים תאריך לועזי על גבי ספרים לצד התאריכים העבריים כדי להתמצא. ב. בדוגמות אלה הכותבת מדגישה עד כמה התופעה נפוצה, ועד כמה רובנו איננו מתמצאים בלוח השנה העברי עד כדי כך שהוא נדחק לפינה. .3 כ"ט = שמוש באותיות עבריות כמקובל בתאריך עברי. נובמבר, 1947 = חודש ושנה בלוח הלועזי. יש כאן אם- כן שילוב בין הלוח העברי ללוח הלועזי )שעטנז(, דבר המעיד על שלב ביניים לפני המעבר ללוח הלועזי. .4 א. טענתה היא שאי ידיעת הלוח העברי גורמת לניתוק הקשר עם הנוף והטבע של א"י, עם התרבות, השורשים של העם היהודי. ב. יש קשר בין חודשי השנה העבריים ובין מחזור החיים בטבע ובנוף של א"י )כמו בשירה המפורסם של נעמי שמר(; יש סימנים יהודיים כמו גימטריה ופרשנות שונות לתאריכים העבריים. .5 ב. דתיים וחילוניים. .6 א. דבר חמור הוא שאיננו משתמשים כמעט בלוח השנה העברי. הדבר פוגע בנו ובתרבותנו ב. הכותבת משתמשת במילה חטא שהיא בעלת קונוטציה שלילית. כמו כן היא משתמשת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית