שיעור :15 מילון פעילות :1 מידע במילון )עמ 164( א. ערכים בעלי יותר ממשמעות אחת: פקע, פקק ב. כן. הדוגמות כתובות בפונט אחר. ג. בערך פקע מופיעה משפחת מילים. הערך פקעית שייך למשפחת מילים זו. ד. פקע - פקעה סבלנותו; פקק - פקקי תנועה, פקקי אזנים. הצירופים נמצאים בסוף הערך. ה. פקסס - המקור מפקסימיליה כלומר יש כאן פועל שנוצר משם. ו. פקסס - בלשון הדיבור ז. מפקפק )מפוקפק( ח. פקעית - בוטניקה פעילות :2 תעודת זהות לערך )עמ 166( תעודת זהות לערך מילוני המילון: אבן שושן הערך: גב .1 מידע על משמעות: פירוש, הגדרה, דוגמות לשימוש. .2 מידע דקדוקי: כתיב, ניקוד, שורש, משפחת מילים. נטייה: שם עצם )שם תואר( - מין: זכר נטייה: רבים, שייכות, סמיכות .4 צירופים, ניבים פעילות :3 המידע בערך מילוני )עמ 167( א. 3 ב. שאיפת עשן - ,1 שאיפתם העזה - 3 ג. פסגה - המקום הכי גבוה של ההר. פסגת שאיפותי - השאיפה הכי גבוהה, הכי נעלה שלי. ד. הרובד הלשוני של הערך שאיפה הוא ספרות ימי הביניים. ה. הדוגמות לקוחות מן הספרות החדשה ומספרות ימי הביניים. ו. אבן שושן מילון ההווה הצגת הערך ההגדרות מסודרות אחת אחרי השנייה − ההגדרות מוצגות ברצף - מסו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית