שיעור :14 יחסים בין משמעויות פעילות :1 גיל וגזרה )עמ' 139( א. מילה פולי מית )כמו "גזרה" וגם "גיל" 1 הערך הראשון( המילון כותב כערך אחד ובו משמעויות שונות )ממו פרות(. מילים הומונימיות )כמו גיל ,1 גיל 2 - כלומר, שני הערכים הנפרדים( המילון כותב בערכים נפרדים, ולכל ערך הוא נותן מ פר - גיל ,1 גיל .2 ב.1.גילו הצעיר... - משמעות: גיל 1 )משמעות 1(. .2הידיעה על... - משמעות: גיל .2 .3הפועל מכירים... - משמעות: גזרה, משמעות .3 .4לדוגמניות... - משמעות: גזרה, משמעות .1 .5למכנ יים... - משמעות: גזרה, משמעות .2 פעילות :2 שני אחים )עמ' 140( משמעות דוגמה כוס .1כו לשתייה. הכוס מלאה מים. .2עוף לילי, ינשוף. הכוס שוכן בין סלעים. אח .1בן משפחה, זכר של אחות. אחי מבוגר ממני. .2מטפל בחולים. האח רחץ את החולה. .3תנור שמ יקים בו אש. בחורף נשב ליד האח. רגל .1איבר בגוף. בגוף יש שתי רגליים. .2שלושת הרגלים - החגים. פסח , ש ב ו ע ו ת ו ס ו כ ו ת הם ְרגלים. .3יחידת אורך. גובה הבניין הוא 3 רגל. אף .1איבר בפנים, איבר הנשימה. יש לו אף ארוך. .2מילת איחו - גם. אף אני אהיה במסיבה. .3במקרא - כע גדול. חרון אף. הגה .1צליל דיבור. אס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית