שיעור :13 יחסים בין מילים הערה: כל התשובות בשיעור זה הן בגדר תשובות אפשריות )ולא חד-משמעיות(. פעילות :1 ניגודים בפתגמים )עמ' 128( א,1. ,2 ,4 .5 ב.1. תפ ת מרובה - לא תפ ת, תפ ת מועט - תפ ת. .2 יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. .4 אמור מעט ועשה הרבה. .5חיים ומוות ביד הלשון. פעילות :2 ניגודים )עמ' 128( א. בין זוגות המילים קיים קשר מנטי של ניגוד. ב.1.חום - קור .7 פנוי - תפו .13מעל - מתחת .19אחרי - לפני .2שמן - רזה .8 מ ר - קלט .14ישר - עקום .20בא - הלך .3יום - לילה .9 בריא - חולה .15בחוץ - בפנים .21גאון - מפגר .4רחב - צר .10פתוח - גור .16בשרי - חלבי .22גבוה - נמוך .5איחר - הקדים .11מ כים - מתנגד .17מכבד - מזלזל .23צעיר - זקן .6נכון - מוטעה .12ראשון - אחרון .18בוקר - ערב .24שחור - לבן פעילות :3 מילים מנוגדות )עמ' 128( א. פנוי - תפו , פנוי - נשוי, פנוי - פקוק, עמו . ישר - עקום, ישר - רמאי, גנב. ב. למ י ל ה קל יש לפחות שלושה הפכים משום שיש לה לפחות שלוש משמעויות. לכל משמעות יש ההיפוך שלה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית