שיעור :11 מכתב פעילות :1 חלקי המכתב הרשמי )עמ 113( א. זהו מכתב רשמי לפי הלוגו, לפי הפנייה המרוחקת לקוח/ה יקר/ה, לפי תפקיד המוען ועוד. לוגו רשות הדואר 24.4.05 תאריך אה לכב וד וד קיפלין פנייה לקוח/ה יקר/ה שלום רב, פתיחה וקיצ אחת ור מ המגמ שך ות ה העברת מרכ ה זיו מכ ת תבים ברש ות הדואר היא ייעול השירותים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית