.3 סימני הפיסוק מסייעים להעברת הצד הרגשי. סימני הקריאה הרבים מביעים זעקה, פליאה, תמיהה, ציון גודל האבסורד וההשתוממות בעקבותיו. המירכאות מציינות בחלק מהמקרים לשון סגי נהור, לשון צינית ומלגלגת. ה. החזרות: יום שלם, שיקולים כלכליים, שירות. החזרות מבליטות את הזלזול של חברת הנסיעות אל מול הצד הנפגע - המשפחה. ו. מילים מעצימות - קנינו במיטב כספנו, מרוטי עצבים, בתחושה של נעם, תסכול, עלבון על הזלזול. מבני שלילה - במקום חוויה של הנאה. ביטוי ודאות - "אנו דורשים" "הרסתם לנו את החופשה". ז. האמצעי הרטורי הבולט הוא שאלות רטוריות המבליטות את האבסורד ומעמידות את חברת הנסיעות בצד שצריך לספק תשובות. ח. .1 ניגודיות .2 מצפים למשהו מסוים ומקבלים את ההפך הגמור. ט. ניגודיות ושימוש בביטוי מומצא על משקל קיים: "השירות במירעו" על משקל "השירות במיטבו" הדבר מבליט את חומרת הדברים: כגודל הציפיות כך גודל האכזבה שיעור :10 כתיבת טיעון פעילות :1 מיפוי טיעון בתרשים )עמ 105( טענה פגיעת תנאי החיים המודרניים במבנה הפיסי של גופנו, בתכונותיו ובאפשרויותיו להתנועע ♦ פחות פעילות ותנועה בניגוד לדרישות הגוף ♦ לחצים, מתחים והפרעות רי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית