שיעור :8 טקסט שכנוע-טיעון פעילות :1 מאפייני טקסט שכנוע )עמ 77( א. בחשיבות השמירה על כושר גופני. ג. כתיבה בלשון רבים: מאפשרת לכולנו, גופנו, אנו נכנעים מודאליות, לשון המלצה: עלינו לדאוג, יש לאמנם ד. 1( פוגעים, הפרעות, מתחים, לחצים, מחיר גבוה, מאיים, עיוות, ניוון 2( להשפיע על רגשותינו, ליצור הזדהות, לפחד ולהשתכנע בצדקתה. פעילות :3 נושא אחד, סוגה שונה )עמ 78( ב. קטע 1 הוא טקסט מידע - הוא מוסר עובדות. קטע 2 הוא טקסט ביקורת - הוא מבקר, מביע דעה על אירוע. ג. קטע ,1 סוגה: מידע נימוק: כתוב יחסית באובייקטביות, ללא דעה אישית קטע ,2 סוגה: ביקורתי נימוק: נזק שעושה טיפש אחד, חסר האחריות מילים טעונות, הבעה רגשית סובייקטיבית. פעילות :4 השוואת טקסטים )עמ 79( א. הקטע הראשון מספק מידע רב יותר. המידע הנוסף המופיע בקטע - הסיבות השונות לדלדול אוכלוסיית הנשרים. ב. קטע 2 מתאים לפסקה האחרונה בקטע .1 פעילות :5 אמצעים רטוריים )עמ 80( א. הרעלה ב. כעס תסכול וחלחלה: "חסר אחריות", "ביום אחד חיסל האיש עבודה של עשרות שנים". ג. טיפש, במצב רע, חסר אחריות, חיסל. ד. פעמיים משבש הכותב פתגם או ביטוי ידוע במכוון. באמצעות השי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית