ד. .1 אלא - ניגוד, ו-הוספה, אבל − ניגוד, או - ברירה, למשל - דוגמה. .2 אלא - כי אם, ו-וכן, אבל - אך, למשל - לדוגמה, כגון. ה. בפסקה הראשונה המילים תלמידי תיכון חוזרות 4 פעמים. ניתן להמירן במאזכרים. ו. הדבר - פתיחותה של האוניברסיטה הפתוחה ונכונותה לקבל לשורותיה תלמידי תיכון אליה - לאוניברסיטה הפתוחה עליהן - הבשלות האישית והמוטיבציה ז. הסתייגות. אמנם בפסקה הראשונה מדובר על היענות מצד האוניברסיטה, אך בפסקה השנייה מסתייגים מאמירה זו ומסבירים שלא כל תלמיד תיכון יכול להתקבל לאוניברסיטה. ח. .1 הכללה - פרטים ט. אקדמיים, תלמידים, תיכוניסט, ציונים, ביה"ס, מלגות. י. .1 פילנטרופיה - התנדבות, מוטיבציה - כוח רצון, להניא - לגרום ליותר, לשכנע באי כדאיות העניין .2 מילים לועזיות - פילנטרופיה ומוטיבציה שיעור :3 יסודות מארגנים פעילות :1 הכללה )עמ 27( א. 2 תשובות אפשריות להכללה: ♦ מצרים היא יעד תיירותי מפורסם בעולם כולו. ♦ חלק ניכר מן התיירות למצרים מורכב מערבים מארצות במזרח התיכון. ב. בהיקרות הראשונה הם = ערבים מארצות במזרח התיכון, בהיקרות השנייה הם = ערבים אזרחי ישראל. ג. ארץ הנילוס. פעילות משלבת :2 כלל ופ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית