שיעור :1 ארגון הטקסט פעילות :1 תעודת זהות והשערות לגבי טקסט )עמ 9( ב. הכותרת: סאונד הורס שם המחבר/ת: תמרה שרייבר מקום הפרסום, הבמה: מוסף JD העיר צורה גרפית: )חלוקה לפסקות, תצלומים, סוג אות( 7 פסקות ג. נושא הטקסט: נזקי הרעש; מטרת המאמר: לעורר מודעות לנזקי הרעש; תחום: בריאות, איכות הסביבה. פעילות משלבת :2 דוגמה להעלאת השערות )עמ 10( א. השערות על הכותרת, על פסקת הפתיחה ועל פסקת הסיום. ב. המבנה הוא מבנה של טענה. מן הכותרת ומפסקת הפתיחה המציגה שאלה ניתן להסיק שהטקסט כתוב במבנה של טיעון. ג. ההשערות הוכחו כנכונות. פעילות משלבת :3 פסקת פתיחה ופסקת סיום )עמ 11( ב. על- פי פסקת הפתיחה, ניתן לדעת כי הטקסט יפרוש בפנינו את מסקנתו של הסטודנט, א סלונים, בנושא נזקי שמיעה בקרב תקליטנים. על- פי פסקת הסיום, ניתן להבין כי המסקנות רלוונטיות גם לנו הקוראים. כל מי שמבלה ונחשף לרעש מחריש אוזנים, כדאי שידע על הנזק הרב שנגרם לו בשל כך. לאור האמור לעיל, מטרת הטקסט היא להזהיר מפני חשיפה מרובה לרעש חזק ולהמליץ על דרכי התנהגות במסיבות. פעילות משלבת :4 סאונד הורס - הבנה )עמ 11( א. טענתה של כותבת המאמר: מי שנחשף לרעש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית