נספחים: מפות, מושגים, מקומות, מקורות רשימת המפות המופיעות בספר .1 מדינת ישראל וגבולותיה עם שכנותיה, ,2008 עמ' 6 .2 דרכים עתיקות בארץ ישראל, עמ' 7 .3 גבולות עולי בבל, עמ' 9 .4 גבולות המנדט הבריטי, ,1922 עמ' 10 .5 גבולות תכנית החלוקה, ,1947 עמ' 10 .6 גבולות שביתת הנשק, ,1949 עמ' 11 .7 הגבולות לאחר מלחמת ששת הימים, ,1967 עמ' 12 .8 גבולות ישראל, ,2008 עמ' 13 .11 תוואי גדר ההפרדה, עמ' 17 א.2 צפיפות האוכלוסייה בישראל, ,2005 עמ' 21 א.10 תפרוסת האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל לפי נפות, ,2005 עמ' 26 א.25 המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ,2008 עמ' 33 א.36 בני 65 ומעלה בעיר תל אביב-יפו, 2002 )באחוזים(, עמ' 37 א.48 מועסקים בענפי הכלכלה השונים בנפות מינהליות בישראל, ,2005 עמ' 43 א.54 העלייה בשנות ה50- - לפי ארץ הלידה, עמ' 48 א.55 העלייה בשנות ה90- - לפי ארץ הלידה, עמ' 48 א.61 יישובים יהודיים שהוקמו בשנים ,1964-1948 עמ' 53 ב.7 אזורי העדיפות הלאומית במדינת ישראל, ,2005 עמ' 68 ב.10 תפרוסת מפעלים ומועסקים בישראל, 2004 )לפי מחוזות(, עמ' 70 ב.12 תפרוסת מפעלי "אינטל" בישראל, ,2008 עמ' 71 ב.24 מרכזים מסחריים וג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית