סוף דבר, במבט אל העתיד... / פרופ אריה שחר מדינת ישראל בראשית המאה ה21- שונה מאוד מכפי שהייתה עם הקמתה, בשנת .1948 התהליך הבולט ביותר שהתרחש במדינה בשנים אלה הוא תהליך של גידול וצמיחה: גידול מרשים במספר התושבים, התפרסות של יישובים בכל רחבי ישראל, צמיחה כלכלית ומעבר ממעמד של כלכלה מתפתחת למעמד של כלכלה מפותחת. מה צופן העתיד למדינת ישראל? לאילו כיוונים תפנה החברה בישראל? ולאן פניה של כלכלת ישראל? התשובות לשאלות אלה אינן פשוטות והן תלויות במידה רבה בתהליכים ובאירועים שיתרחשו בעתיד בישראל ובעולם. ואף על פי כן, אפשר להצביע על כמה מגמות ותהליכים הצפויים להתרחש בישראל בשנים הבאות. ישראל והכלכלה הגלובלית בסוף המאה ה20- החלה ישראל להשתלב באופן נמרץ בכלכלה הגלובלית. התגלו בה יכולות מיוחדות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, והמשק הגיע להישגים בפיתוח תעשיות עתירות ידע. התנאי העיקרי להמשך הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי בתחומים עתירי ידע הוא השקעה שיטתית בחינוך ובמחקר. השקעה זאת נחוצה כדי להגדיל ולפתח את ההון האנושי, שהוא המשאב העיקרי העומד לרשות מדינת ישראל והוא המנוף העיקרי להמשך הצמיחה הכלכלית. הגידול בא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית