מקורות זיהום ניידים כלי הרכב נחשבים למקור הזיהום החמור ביותר: בגלל הרכב המזהמים הנפלטים מהם; בגלל קירבתם של כלי התחבורה למרכזי אוכלוסייה; ובגלל פליטת המזהמים בגובה נמוך, שלא מאפשרת את פיזורם באוויר. הבעיה הולכת ומחריפה ככל שגדל מספר כלי הרכב בכבישים. בעשור האחרון של המאה העשרים גדל מספר כלי הרכב בישראל כמעט פי ,2 והוא עומד כיום על כ2- מיליון כלי רכב. עיקר כלי הרכב נעים במטרופולינים הגדולות ובכבישים הראשיים. לכן אין זה מפתיע שהאזורים הסובלים מרמת זיהום האוויר הגבוהה ביותר הם מרכזי המטרופולינים. לפעמים אף אפשר לראות זאת בעין - כאשר מעל מרכזי הערים הגדולות רובץ מעין ענן, שהוא תוצאה של פליטת מזהמים רבים לאוויר וחוסר האפשרות שלהם להתפזר )ו47(. בימים שבהם תנועת כלי הרכב בכבישים מועטה, יורדת רמת זיהום האוויר. ביום הכיפורים, לדוגמה, שבו התנועה נפסקת כמעט לחלוטין, רמת הזיהום יורדת כמעט לאפס. )ו46( רמת הזיהום שגורמים כלי הרכב משתנה לפי סוג הרכב, גילו, מהירות הנסיעה שלו ועוד. כך, למשל, כלי רכב ישנים מזהמים יותר מכלי רכב חדשים, משום שבכלי הרכב החדשים מותקן ריממ יטילטק ומשום שהם משתמשים בבנזין נטול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית