את המקורות לפליטת מזהמים נהוג למיין למקורות נייחים )מפעלי תעשייה, מחצבות ותחנות כוח( ומקורות ניידים )כלי רכב(. נתייחס לכל אחד ממקורות הזיהום בנפרד. האוויר הוא הצורך הבסיסי ביותר של כל מערכות החיים על פני כדור הארץ, ובכללן האדם. בלי לנשום אוויר במשך למעלה מכמה דקות, האדם אינו יכול לחיות. אבל חשובה גם איכות האוויר שאנחנו נושמים - אוויר מזוהם גורם לתחלואה ועלול לגרום אף לתמותה. ואכן, מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין רמת זיהום האוויר לבין שיעור התחלואה והתמותה. ילדים, קשישים, ואנשים החולים במחלות של דרכי הנשימה, הם הנפגעים העיקריים. זיהום האוויר פוגע גם במערכות של בעלי החיים ושל הצומח. בישראל, כמו במדינות רבות אחרות - עם העלייה ברמת החיים עולה גם רמת זיהום האוויר, בעיקר בגלל העלייה בצריכת האנרגיה ובמספר כלי הרכב. נבחן את מקורות זיהום האוויר בישראל, את הנזקים שהזיהום גורם ואת הדרכים לטיפול בזיהום. המקורות לזיהום האוויר האדם שואף 9,000-8,000 ליטר אוויר בממוצע ביום. יחד עם האוויר הוא שואף גם גזים שחלקם רעילים, וכן חלקיקי אבק ופיח, וכל אלה נספגים בגוף ופוגעים בבריאותו. חלק מהמזהמים, מקורם באירו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית