הטיפול המשולב כדי לפתור את בעיית המחסור במקום להטמנת פסולת, פועל היום המשרד לאיכות הסביבה לקידום שיטת ”הטיפול המשולב". שיטה זאת מקובלת במדינות מפותחות רבות, בעיקר באירופה. המטרה היא להקטין את כמות הפסולת המיועדת להטמנה באמצעות 4 דרכי טיפול: .1הפחתה במקור - הקטנת כמויות האשפה עוד לפני שהמוצר הופך לפסולת. בעצם, האחריות על כך מוטלת על כל אחד מאיתנו. אם, למשל, נשתמש באריזות גדולות המכילות מספר גדול יותר של פריטים במקום באריזה נפרדת לכל פריט, נצמצם את השימוש במוצרים חד-פעמיים, ונשתמש שימוש חוזר בפריטים ביתיים כמו שקיות ניילון ונייר - תצטמצם כמות האשפה במדינה. .2שימוש חוזר - איסוף מוצרים לאחר השימוש, טיפול בהם והחזרתם לשימוש. בארץ אוספים למטרה זאת: בקבוקי זכוכית, ארגזים ומשטחים מעץ, וכן ארגזי פלסטיק המשמשים לשיווק מוצרי חלב ותוצרת חקלאית. במוצרים רבים אי אפשר לעשות שימוש חוזר משום שמחיר הטיפול בהם גבוה יותר ממחיר הייצור של מוצר חדש. )ו38( .3הפקת אנרגיה - שרפת הפסולת מצמצמת את נפח החומר המועבר להטמנה, ובמקביל יוצרת חום שאפשר לנצל אותו להפעלת טורבינות ולהפקת חשמל. בארץ אין עדיין מפעלים לש רפת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית