פעילויות האדם יוצרות פסולת, וככל שרמת החיים במדינה עולה כן היא יוצרת כמויות גדולות יותר של פסולת. מרבית הפסולת המצטברת היא פסולת עירונית הנאספת בבתי מגורים, בבנייני ציבור ובבתי עסק למיניהם. כל אדם בישראל מייצר מדי יום כ2- ק"ג אשפה ביתית, ואם מכפילים כמות זאת במספר תושבי ישראל, מסתבר שאנו מייצרים מדי יום כ14- אלף טונות אשפה! הפסולת נאספת גם ממקורות אחרים: ממפעלי תעשייה, מאתרי בנייה ומפעילות חקלאית. הפסולת מצטברת במהירות, אך תהליך ההתפרקות שלה נמשך זמן רב. בעיקר ארוך קצב התפרקותם של חומרים שאינם אורגאניים, והוא עשוי להימשך מאות ואף אלפי שנים )ו33(. אי אפשר להימנע מיצירת פסולת, אבל אפשר להקטין את כמויות הפסולת ולטפל בהן כך שלא יהפכו למטרד ולמפגע תברואתי וסביבתי. בכל סוג של פסולת מטפלים בדרכים אחרות. טיפול מיוחד נותנים לפסולת שהיא רעילה ומסוכנת. )ראו מסגרת, עמ' 321-320( בפרק זה נבחן מהן הבעיות הסביבתיות שנוצרו במדינת ישראל בגלל הגידול בכמויות הפסולת המוצקה, כיצד מטפלים בפסולת, ומה עוד אפשר לעשות כדי לצמצם את ממדי הבעיה. הטמנת הפסולת המוצקה בישראל בעבר הקימה כמעט כל רשות מקומית אתר משלה לסי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית