מפעל השפד"ן מטהר את השפכים של גוש דן השפד"ן - מפעל לטיהור השפכים של גוש דן הנמצא בחולות ראשון לציון, הוא המפעל לטיהור שפכים המשוכלל ביותר בארץ והוא מטפל בכשליש מכל השפכים העירוניים בישראל. איכותם של המים המתקבלים בסיומו של תהליך הטיהור קרובה לאיכותם של מים שפירים. המפעל הוקם כדי לפתור שתי בעיות: בעיית השפכים העירוניים המצטברים בגוש דן - שפכים אשר לפני הקמת השפד"ן הוזרמו לים והיוו מטרד סביבתי; ובעיית המחסור במים בנגב. השפכים מיישובי מחוז תל אביב וחלק מיישובי מחוז המרכז מוזרמים לשפד"ן, שם הם עוברים תהליך טיהור ביולוגי, הופכים למי קולחים המוחדרים חזרה אל מי התהום, ולאחר כשנה הם נשאבים ומוזרמים להשקיית שטחי חקלאות, בעיקר בנגב. השפכים בשפד"ן מטופלים בשיטה ביולוגית הנקראת ”שיטת הבוצה המשופעלת", בכמה שלבים. לפניכם שלבי הטיהור. הטיפול בגורמי הזיהום בנחלים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית