האזורים המצויים לאורכם של נחלים ונהרות בעולם היו מאז ומתמיד אזורים מועדפים להתיישבות, ובסביבתם התפתחו התרבויות הקדומות. הם היו מקור המים של היישוב; הם היו מקור פרנסה )דיג וחקלאות בעמקי הנחלים(; הם שימשו כנתיבי תחבורה והובלה )שיט, נמלים(; ולאורך עמקי נחלים ונהרות התפתחה חקלאות עשירה. גם כיום, כמה מן האזורים המאוכלסים ביותר בעולם נמצאים על גדותיהם של נהרות ושל נחלים. עם השנים נפגעו נחלים ונהרות רבים בגלל פעולותיו של האדם. בשנים האחרונות חוזרת ועולה מודעות הציבור לחשיבותם, ובמקומות רבים ברחבי העולם נעשים מאמצים לשקם אותם ואת סביבתם. כיום נחלים ונהרות רבים משמשים גם כמקום נופש ורגיעה מן הצפיפות העירונית. במדינת ישראל, הסובלת ממחסור במים, אין נהרות גדולים, וחלק מהנחלים הם נחלי אכזב. למעשה, בנחלי ישראל לא זורמים כיום מים - זורמים בהם מי ביוב, מי קולחים, עודפים של מים מהשקיה חקלאית, או מי נגר בעונת החורף. על כן חשיבות השיקום של נחלי ישראל היא גדולה ביותר - הם שומרים על ערכי הנוף, ההיסטוריה, החי והצומח של המקום )ראו מסגרת(. בבעיות המים של ישראל - הן במחסור במים והן באיכותם - עסקנו ביחידה ג, בפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית