הפקעת החוף מידי הציבור ברצועת החוף של מדינת ישראל מצויים נמלים, תחנות כוח, מחנות צבא, שמורות טבע ושטחים פתוחים, אתרי תיירות, חופי רחצה, יישובים עירוניים וכפריים ועוד. ריבוי שימושי הקרקע, והקירבה ביניהם, יוצרים תחרות על כל פיסה של שטח-חוף, והתחרות הולכת ומחריפה ככל שאוכלוסיית ישראל גדלה. )ו,14 ו24( חוף הים נועד לשימוש הציבור כולו, והוא מהווה מקור משיכה ומוקד חשוב לפעילות הנופש והפנאי של האוכלוסייה בישראל. לאורך כ17- הק"מ של החופים המוכרזים כחופי רחצה )חופים עם מציל(, מבלים בכל עונת רחצה מאות אלפי בני אדם. ואולם, בשנים האחרונות מופקעים קטעי חוף מסוימים מרשות הציבור ומועברים לידיים פרטיות של אוכלוסייה בעלת יכולת כלכלית. כך, למשל, נבנו והוקמו: • פרוייקטים תיירותיים כמו דירות נופש ובתי מלון, שהקמתם ליד החוף אושרה על ידי מוסדות התכנון משום שנועדו לטובת הציבור כולו, נמכרו לבסוף כדירות יוקרה למגורים לאנשים פרטיים. כך קרה, לדוגמה, בתחומי המרינות שבהרצליה ובאשקלון ובמגדלי חוף הכרמל, שבהם נלקח מהציבור קטע מהחוף לטובתם של בודדים בעלי יכולת. )ו26( • חופי רחצה בתשלום - סגירת החופים בגדרות וגביית תשל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית