אובדן החול מרבית החול בחופי ישראל מגיע מהדלתא של הנילוס באמצעות זרמי הים והגלים, והוא מושקע בהדרגה לאורך החופים. לחופים שבדרום הארץ, השוכנים קרוב יותר לדלתא, מגיעות כמויות גדולות של חול, וככל שמצפינים כן כמויות החול הולכות וקטנות. במשך אלפי שנים נשמר האיזון בין כמויות החול שהגיעו לארץ בדרך זאת, לבין כמויות החול שהוסעו מחופי הארץ על ידי הגלים והרוח. מאז ראשית המאה ה20- מפרה פעילותו של האדם את האיזון הזה, ומצטמצמות כמויות החול המצויות בחופי הארץ. שני גורמים עיקריים פגעו במאזן החולות של ישראל: .1 כריית חול לצורכי בנייה - בתחילת המאה ה,20- עם העלייה בקצב הבנייה ובשימוש בבטון, גבר גם קצב כריית החול )שהוא אחד ממרכיבי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית