זיהום הים והחוף זיהום הים פוגע במערכות החי והצומח, משבש את הפעילויות הכלכליות והחברתיות המתנהלות בים ובחופיו )כגון דיג, חקלאות ימית, רחצה, נופש(, ופוגע בבריאותו של ציבור המתרחצים בים. הזיהום נובע ממקורות ימיים וממקורות יבשתיים. זיהום ממקורות ימיים הים התיכון נתון לאיום מתמיד של זיהום הנובע ממקורות ימיים. אמנם זהו ים קטן, ששטחו מהווה רק כ3%- משטח הימים והאוקיינוסים בעולם, אבל יש בו תנועה ערה של אוניות - כשליש מכלל ההובלות הימיות בעולם עובר בים התיכון, ורבות מהן הן מכליות נפט. שמנים וסוגי דלק שונים הנפלטים מכלי שיט, מגיעים עם גלי הים גם אל החופים. במקרים קיצוניים, כמו תקלה במתקני קידוח או במתקני תדלוק ימיים, התנגשות או טביעה של ספינה או של מכלית דלק - נפלטת לים כמות גדולה של נפט. פגיעתו של הנפט רבה ביותר אם הוא מגיע לחוף ופוגע באתרי התיירות, בחופי הרחצה, בתחנות הכוח, במספנות ובמפעלי תעשייה השוכנים לאורכו )ו15(. הנפט מזיק גם למערכות של בעלי החיים והצמחים בים ובחוף. זיהום ממקורות יבשתיים גורם מאיים יותר מן הזיהום הימי הוא זיהום הים ממקורות יבשתיים. סוג זה של זיהום נובע משני מקורות עיקריים:...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית