על חשיבותם של השטחים הפתוחים לשטחים הפתוחים יש תפקידים שונים, בכמה תחומים. .1 בתחום הסביבתי • החדרת מים למי התהום - בשטחים הפתוחים, כמויות גדולות של מי גשמים חודרות לאקוויפר ומעשירות את מי התהום. לעומת זאת בשטחים המכוסים בבטון, באספלט, בלבנים או בחומרי בנייה אחרים, קטנה או נמנעת לחלוטין חדירתם של מי הגשמים אל האקוויפר. המים שאינם יכולים לחדור לקרקע ממשיכים לזרום כנגר עילי, ואינם מגיעים למי התהום. כך הולכת לאיבוד כמות גדולה של מים שהיה אפשר להשתמש בהם )ו8(. יתרה מזאת, לעתים מי הגשמים מציפים אזורים נרחבים וגורמים לנזקים קשים. • יצירת אזורי חיץ - כדי להגן על האוכלוסייה ממטרדים כמו רעש, ריחות רעים וזיהום, יש צורך באזורים שייצרו חיץ )הפרדה( בין אזורי המגורים לאזורי התעשייה והמסחר. את זאת מספקים השטחים הפתוחים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית