מדינת ישראל הופכת לאחת המדינות הצפופות בעולם. שטחה מצומצם - 22,145 קמ"ר, ובמהלך 60 שנות קיומה גדלה אוכלוסייתה פי עשרה ויותר. משמעות הדבר היא: גידול רב בצפיפות האוכלוסייה. הצפיפות גבוהה במיוחד במרחב שמבאר-שבע צפונה - כ93%- מאוכלוסיית ישראל חיה באזור זה, המשתרע רק על כ40%- משטח המדינה. הגידול המהיר של אוכלוסיית ישראל גורם לצריכה מוגברת של משאבי טבע חיוניים: אוויר, מים וקרקע. צריכת משאבי הטבע גדלה עוד יותר בגלל העלייה ברמת החיים של האוכלוסייה, שבעקבותיה מתעוררת דרישה לאיכות חיים גבוהה יותר ועלייה בצריכת מוצרים. תהליכים אלה יוצרים בעיות ומטרדים סביבתיים - האוויר הולך ומזדהם, מקורות המים מצטמצמים ואיכותם יורדת, והשטחים הפתוחים מתמעטים. )ו,2 ו3( למפגעי הסביבה המתרחשים בישראל יש השפעה גם על הסביבה שמחוץ לישראל, ולהיפך. בכל רחבי כדור הארץ קיימות כיום בעיות סביבה כמו פגיעה בשכבת האוזון, זיהום אוויר ועוד, המשפיעות על החיים בכל העולם, אך הבעיה הסביבתית הגדולה ביותר, זו שתקבע את עתיד האנושות, היא: התחממות כדור הארץ והשינויים המתחוללים באקלים העולם. כיום ברור כי זיהום האוויר, והגדלת כמותם של גזי הח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית