משימות לסיכום היחידה 1 א. תארו את האזור שבו שוכן היישוב שלכם, על פי המפות השונות המופיעות ביחידה. התייחסו למאפיינים הבאים: לאיזו ממערכות הנוף האזור שייך? לאיזו מרצועות הנוף הוא שייך? לאיזה אזור טבעי? איזה אקלים שורר באזור? מה הם מאפייני המשקעים באזור? מה הן צורות הנוף באזור? אילו סוגי סלעים ואילו סוגי קרקעות יש באזור? באיזה חבל צמחייה הוא שוכן? ב. הביאו דוגמאות לקשרי-הגומלין בין המרכיבים השונים של הנוף באזור שלכם. 2 איזה ממרכיבי הנוף שנזכרו ביחידה הוא, לדעתכם, הגורם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על מערכות הנוף? לאיזה מרכיב יש ההשפעה השנייה בחשיבותה? הסבירו את דעתכם. 3 ערכו השוואה בין מערכת הנוף הים-תיכונית למערכת הנוף המדברית בישראל. בהשוואה התייחסו למרכיבי הנוף השונים וגם להשפעתם על האדם. 4 ערכו השוואה בין מדבר יהודה לבין הגליל התחתון. בהשוואה התייחסו למרכיבי הנוף השונים וגם להשפעתם על האדם.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית