פגישה עם גאוגרף רמי זיידנברג, מיכאל שפירו האגף לשימור קרקע ולניקוז במשרד החקלאות האם תכנית המיתאר של מחוז המרכז פוגעת בקרקעות שיש להן ערך רב לחקלאות? אילו חידושים הוכנסו למפות הקרקעות של המדינה בשנים האחרונות? במה דומות הקרקעות של ישראל לקרקעות של מדינות אחרות במזרח התיכון? מה אפשר לעשות כדי לעצור את סחף הקרקע בפארק שנמצא ביישוב שלנו? האם הקרקע ליד היישוב שלנו מתאימה לגידול מטעים? שאלות מעין אלה מופנות אל רמי זיידנברג ואל מיכאל שפירו, חוקרי קרקע )פדולוגים( במקצועם, במסגרת עבודתם באגף לשימור קרקע ולניקוז של משרד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית