ג. הקרקעות הקרקע היא אחד המרכיבים החשובים של הנוף ויש לה השפעה על הצומח )הטבעי והחקלאי( ועל בעלי החיים, וגם על מיקומם של יישובים, כבישים ומפעלי תעשייה. בישראל קיים מיגוון רחב של סוגי קרקעות, על אף שטחה המצומצם של המדינה. בסעיף זה נדון בקרקע כמרכיב במערכות הנוף של ישראל. ה.46 חתך בקרקע בזלת בכרמל אופק A החלק העליון של הקרקע. ראשיתו בפני השטח, עוביו הוא בדרך כלל 40-0 ס"מ, ומצטברים בו חומרים אורגאניים - שורשים ושרידים של צמחים ובעלי חיים. אופק B נמצא מתחת לאופק A ועוביו 60-20 ס"מ. מצטברים בו מלחים שונים וגיר, שנשטפו באמצעות מי הגשם לעומק זה, ועל פי רוב הוא דק-גרגר יחסית לאופק שמעליו. אופק C - האופק התחתון. עוביו משתנה והוא מושפע על פי רוב רק מעט מן התהליכים המתרחשים מעליו. מהי קרקע הקרקע מורכבת מחומר מוצק, מים ואוויר, ושוכנים בתוכה בעלי חיים - החל ברואורקימםימזינג )בעלי חיים זעירים(, וכלה ביונקים. החומר המוצק המצוי בקרקע מורכב מתוצרי הבליה של סלעים שונים כגון סלעי גיר או גרניט, וכן מחולות ומאבק מדברי. החומר המוצק כולל גם שאריות של חומרים אורגאניים )שרידי צמחים ובעלי חיים( שהתפרקו. לעתים ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית