ב. צורות הנוף והמסלע הנוף הרבגוני המאפיין את ישראל עוצב על ידי םיכילהת םייגולואג )םיכילהת םיימינפועל ידי םיכילהת םייגולופרומואג )םיכילהת םיינוציח(. רצועות אורך בנופה של ישראל כשמתבוננים במפה ה7 רואים מעין 3 רצועות אורך: רצועת ההרים המרכזית - במרכז; עמק הירדן והערבה - במזרח; מישור החוף - במערב. ממזרח לירדן מצויה רצועת נוף רביעית - רובה בתחומה של ממלכת ירדן ורק חלקה הצפוני, אזור רמת הגולן, בתחומה של ישראל. נבחן את 3 רצועות הנוף המאפיינות את התבליט של ישראל כולה, ולאחר מכן נדון בצורות הנוף ובמסלע של המערכת הים-תיכונית ושל המערכת המדברית. .1 רצועת ההרים המרכזית רצועת ההרים המרכזית נמשכת מהר חרמון ורמת הגולן בצפון-מזרח, מהרי הלבנון )הנמצאים בתחומה של לבנון( במערב, דרך הרי הגליל, הרי שומרון והרי יהודה ועד הרי הנגב. את רצועת ההרים קוטעות שתי רצועות של עמקי רוחב: בצפון - העמקים יזרעאל, חרוד ובית שאן, ובדרום - בקעת באר שבע. בדרומה של ישראל נמצאים הרי אילת-תמנע, שהם שונים משאר ההרים בישראל. )ראו מסגרת ופריט ה4( כיצד נוצרו רכסי ההרים בישראל? היווצרות ההרים היא תוצאה של תזוזת תוחול רודכ ץראההלוחות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית