אקלים ים-תיכוני: אקלים המתאפיין בחורף קריר וגשום, בקיץ חם ובדרך כלל ללא משקעים, ובאביב וסתיו שהטמפרטורות משתנות בהם בקיצוניות. אקלים מדברי )צחיח(: אקלים חם ויבש, המתאפיין במחסור במים: כמות המים הנכנסת על ידי המשקעים קטנה מכמות המים המתאדה מפני השטח ומהצמחייה. אקלים צחיח למחצה: אקלים חם ויבש, שדרגת היובש שלו נמוכה מזו של האקלים המדברי. מכונה גם: אקלים ערבתי. קו גשם: קו המסומן במפות והוא מחבר בין מקומות שונים שיורדת בהם אותה כמות גשם. מכונה גם: קו שווה-גשם. א. האקלים בישראל, כמו בכל מקום אחר על פני כדור הארץ, השפעתו של האקלים על מערכות הנוף היא רבה ביותר. האקלים, על מרכיביו השונים, הוא אחד הכוחות המניעים את תהליכי הבליה והסחיפה בטבע, וכוחו רב בעיצוב הנוף. הוא משפיע על היווצרות הקרקע, על סוגי הצמחייה ובעלי החיים ועל פעילותו של האדם. על כן מכונות מערכות הנוף העיקריות בישראל על שם האקלים השורר בהן: םילקאה םיה-ינוכית וםילקאה דמהירב )או בשמו האחר - םילקא צחחי(. בין שני סוגי האקלים מצויה רצועת מעבר ששורר בה םילקא צחחי מלחצהלרצועה זאת נתייחס כחלק ממערכת הנוף המדברית. )ה7( גבולו הדרומי של האקלים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית