מדינת ישראל שוכנת בין קווי הרוחב °-29.5°33.5 בחצי הכדור הצפוני, לחופו של ים התיכון ובאזור מפגש בין 3 יבשות - אסיה, אפריקה ואירופה. ישראל מהווה אזור מעבר, מכמה בחינות: • מבחינת האקלים - היא נמצאת במעבר בין 2 רצועות אקלים: האקלים המדברי, והאקלים הממוזג שאחד מסוגיו הוא האקלים הים-תיכוני. )ה1( • מבחינה גאולוגית - ישראל נמצאת באזור מעבר בין ”המסיב הערבי-נובי" - גוש יבשתי גדול וקדום הבנוי ברובו סלעי יסוד, לבין רכס הרי האלפים, שהוא רכס גבוה ו"צעיר" יותר, הבנוי ברובו סלעי משקע. הנוף של ישראל מושפע משניהם. • מבחינה גאומורפולוגית - מיקומה של ישראל כאזור מעבר בהיבטים שהוזכרו למעלה - האקלים, המבנה הגאולוגי והעלסמ - מכתיב מיגוון גדול של צורות נוף. • מבחינה היסטורית - ההיסטוריה של האדם בישראל רצופה אירועים דרמטיים. הארץ נכבשה פעמים רבות בידי כובשים או מעצמות ששלטו באזור: מצרים, אשור, פרס, יוון, רומא, ביזנטיון ועוד. מאותן סיבות עברו בישראל דרכים בין-לאומיות, שבאמצעותן התנהל מסחר בין-לאומי ולאורכן נבנו יישובים. כתוצאה ממיקומה של ישראל כארץ מעבר בין אזורי אקלים שונים, נוצרו בה שתי מערכות נוף מרכזיות: ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית