מפת ההתיישבות מקום המדינה ועד ימינו התהליכים שעיצבו את מפת ההתיישבות של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד ימינו, הושפעו מהאירועים שהתרחשו בארץ, מהתפיסות הפוליטיות המגוונות הרווחות בה, ומתפיסות התכנון השונות אשר שלטו בה במהלך השנים. תהליכי ההתיישבות הגדולים שהתרחשו בישראל מאז קום המדינה, הם: • הקמת ערים חדשות ויישובים חקלאיים בשנים שלאחר קום המדינה. • התיישבות בחבלי הארץ הריקים ולאורך גבולות המדינה, באזורים כמו עדולם, לכיש ותענ. • התיישבות באזורים יהודה ושומרון, שהחלה לאחר מלחמת ששת הימים. • פיתוח חבלי התיישבות חדשים בגליל - גוש שגב וגוש תפן, והרחבת ההתיישבות לאורך קו הגבול המזרחי - "יישובי הכוכבים" - בשנות ה70- וה.80- • גם חזונו של דוד בן גוריון ליישוב הנגב הוא אתגר שישראל פועלת להגשמתו מאז קום המדינה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית