מפת ההתיישבות בשנים 1948-1882 בתקופה שבין ראשית העלייה הראשונה )שנת 1882( לבין קום המדינה )שנת 1948(, התרחשו בארץ ישראל שלושה תהליכים שחשיבותם רבה בעיצוב המפה היישובית שלה: .1 חילופי שלטון - כוחו של השלטון העות'מאני התרופף, ובשנת 1917 הוא פינה את מקומו לשלטון צבאי בריטי. הבריטים, אשר כבשו את הארץ במלחמת העולם הראשונה, כוננו את שלטון המנדט הבריטי, ששלט בארץ מ1920- ועד .1948 )ראו עמ' 9( .2 תהליכי מודרניזציה - כבר בשלהי התקופה העות'מאנית התרחשו בארץ תהליכי פיתוח, ותהליכים אלה התעצמו תחת ההשפעה הבריטית. .3 עליית היהודים לארץ - בתקופה זאת הגיעו לארץ יהודים ב5- גלי עלייה - החל מהעלייה הראשונה ועד לעלייה החמישית. העליות הביאו להתפתחות מואצת של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית