באר שבע - בירת הנגב אופירה גל, מתוך: אל הנגב הרשות לפיתוח הנגב אתר אינטרנט באר שבע - מטרופולין בהתהוות באר שבע, ”בירת הנגב", היא המטרופולין הצעירה בישראל. גבולותיה נקבעו רשמית בשנת 2001 )ד38(, ובהשוואה למטרופולינים האחרות בישראל, מטרופולין באר שבע נמצאת בשלבי התפתחות ראשונים. רשויות התכנון של ישראל פועלות לפיתוח מטרופולין באזור באר שבע כדי למשוך תושבים חדשים לדרום ולהמריץ את פיתוח הנגב כולו. פיתוח המטרופולין גם יסייע להקלת הצפיפות והגודש במרכז הארץ. תנאים נוחים לקידום התהליך נוצרו עם גל העלייה הגדול של שנות ה,90- שהוסיף לנגב אוכלוסייה גדולה וכוח אדם ברמה גבוהה. בשנת 2005 מנתה האוכלוסייה שחיה באזור המטרופולין 531,600 תושבים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית