מטרופולין חיפה מטרופולין חיפה משמשת מרכז כלכלי ותרבותי של צפון הארץ. היא כוללת 129 יישובים - עירוניים וכפריים, יהודיים וערביים - ובהם כמעט מיליון תושבים. העיר חיפה, המכונה ”בירת הצפון", היא המוקד הכלכלי ומרכז השירותים לכלל אוכלוסיית המטרופולין, ולצפון כולו. )ד31( התפתחות המטרופולין הושפעה משני גורמים מרכזיים: .1 תנאי הטבע - מטרופולין חיפה משתרעת בחלקה על רכס הכרמל, המהווה מכשול טבעי להתפתחותה. לכן, במשך שנים רבות התפשטה המטרופולין בעיקר כלפי צפון ומזרח. .2 מדיניות הממשלה - במשך שנים הופנו השקעות ומשאבים כלכליים לפיתוח יישובים בצפון, ורבים מהם קשורים כיום למטרופולין חיפה, בהם: טירת כרמל, נשר והקריות - בטבעת הפנימית, ומגדל העמק, יקנעם וכרמיאל - בטבעת החיצונית. גם כיום המטרופולין  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית