מטרופולין תל אביב מטרופולין תל אביב, המכונה לא פעם בשם ”הלב הפועם של ישראל", היא האזור התוסס, הפעיל והדינאמי ביותר במדינה. חלק ניכר מאוכלוסיית ישראל חיה באזור זה: 3,040,400 תושבים, המהווים כ44%- מאוכלוסיית המדינה )נכון לשנת 2005(. זהו גם האזור הצפוף ביותר בישראל - הן מבחינת צפיפות האוכלוסייה )2,085 איש לקמ"ר(, והן מבחינת צפיפות הבנייה )69% משטחו בנוי, לעומת 2% במטרופולין באר שבע(. )ד-11ה(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית