בישראל 1,171 יישובים, מתוכם 949 יישובים כפריים ו222- יישובים עירוניים (נכון לשנת 2005). ישראל היא אחת המדינות המעוירות ביותר בעולם - למעלה מ- 90 מתושביה מתגוררים בערים וביישובים עירוניים. (ד2) יישובי ישראל נמצאים בתהליכי שינוי מתמידים. רוב היישובים גדלים במספר התושבים, ומרביתם אף מתרחבים בשטחם. עם הזמן הקשרים בין היישובים מתהדקים, וכיום רובם מתפקדים כמערכות יישוביות גדולות. ובאשר לסוגי היישובים השונים - אלה משנים את אופים, וההבדלים בין היישובים העירוניים ליישובים הכפריים הולכים ומיטשטשים. יישובי ישראל מצויים במוקד הדיון ביחידה זאת. בפרק הראשון של היחידה נעסוק במערך היישובים שנוצר בישראל בעשורים האחרונים, מערך של 4 מטרופולינים - תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע (ד3). תחילה נעמוד על המאפיינים המשותפים לכל המטרופולינים, ואחר כך נערוך היכרות עם כל מטרופולין ועם העיר המרכזית שלה. בפרק השני נעמוד על השינויים שהתרחשו בצורות ההתיישבות השונות בישראל: בערים, בערים החדשות של שנות ה50- וה,60- במושבים ובמושבות, בקיבוצים, ביישובים הקהילתיים וביישובים הערביים. יישוב כפרי: יישוב קטן שמתגוררים בו עד 2,0...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית