משימות לסיכום היחידה 1 מצאו קשרי גומלין בין מערכות התשתית ותארו אותם. לדוגמה: במערכת הפקת החשמל משתמשים במים לקירור הטורבינות בתחנות הכוח, ובמערכת המים משתמשים במשאבות המונעות בחשמל כדי לשאוב מים. 2 ערכו השוואה בין מערכת המים למערכת האנרגיה בישראל. בהשוואה התייחסו לנושאים הבאים: מקורות המים ומקורות האנרגיה: שיקולי הדעת שיש להביא בחשבון כשמפיקים אנרגיה ומים; הקשיים בהפקתם; התלות במקורות מיובאים; אפשרויות הפיתוח של כל מערכת, ועוד. 3 "בישראל קיים חוסר איזון בין היצע המים לבין הביקוש למים". הסבירו היגד זה. 4 התבוננו במפות ההידרולוגיות באטלס ישראל, עמ' 44 - מפה א ומפה ב. א. מה דומה ומה שונה בקווי פרשת המים בשתי המפות? ב. כיצד ניתן להסביר את ריבוי המעיינות באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח, הנובעים באזור צחיח או צחיח למחצה? 5 התייחסו לנושא ההפרטה בכל אחת ממערכות התשתית: מה הם היתרונות והחסרונות של ההפרטה בכל מערכת? באילו מערכות כדאי לדעתכם להגביר את ההפרטה? ובאילו לצמצם אותה? מדוע?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית