ירדנה פלאוט מנהלת היחידה לתכנון פיזי במשרד התשתיות הלאומיות פגישה עם גאוגרף אלה הן רק מקצת השאלות המעסיקות את ירדנה פלאוט בעבודתה, והיא מגדירה את התפקיד שלה כ"מרתק, קשה ושוחק". כשהציעו לה לפני 10 שנים לעסוק בהיבטים תכנוניים של מערכת האנרגיה בישראל, היא לא הבינה מה יכול להיות מעניין בתכנון של תחנות כוח או של קווי דלק, וכמעט שסירבה. אך כיום, במבט לאחור, היא מבינה עד כמה התפקיד מעניין ומה רבה האחריות המוטלת עליה ועל היחידה שהיא מנהלת. "חלק חשוב מהעבודה שלנו במשרד התשתיות," היא אומרת, "הוא לקבוע לגבי כל אחד מסוגי תשתיות האנרגיה תקנות מפורטות להגנת הציבור: לאיזה מרחק צריך להרחיק מבנים מצינור גז? ולאיזה מרחק להרחיקם מעמוד של מתח גבוה? באיזה עומק מתחת לפני הקרקע או באיזה גובה מעל לפני הקרקע יש להניח צינורות גז או קווי חשמל?" הבעיה היא שבנוסף לקביעת התקנות צריך גם להתייחס להתנגדויות מצד גורמים שונים, ועל כך מעידה ירדנה פלאוט כי "אף רשות מקומית אינה רוצה שהתשתיות המסוכנות יונחו בתחומה, והארגונים הירוקים מעלים התנגדויות הקשורות לאיכות הסביבה." חלק אחר של העבודה ביחידה הוא הטיפול בתשתיות הישנות. ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית