בימינו, לתכרעמ חתההרוב ולתכרעמ תרושקתה יש תפקיד חשוב בקיומן של הפעילויות הכלכליות והחברתיות המורכבות המתנהלות בכל רחבי העולם. שתי המערכות משלימות זו את זו: מערכת התחבורה מאפשרת מעבר של אנשים ומטענים, ומערכת התקשורת מאפשרת מעבר של מידע. מערכת התחבורה של ישראל התפתחה מאוד מאז קום המדינה, אך קצב הפיתוח שלה אינו מצליח לספק את הצרכים הגדלים במהירות של התושבים. מערכת התקשורת, לעומת זאת, מצליחה לספק את מרבית הצרכים, ובתחום זה ישראל נמנית עם המתקדמות במדינות העולם. בפרק זה נעסוק בשתי מערכות אלה. מערכת התחבורה מערכת התחבורה מורכבת משלושה מרכיבים: תשתיות נייחותכבישים, מסילות ברזל, שדות תעופה, נמלי ים ועוד. תשתיות ניידותכלי תחבורה - רכבות, מטוסים, מכוניות ועוד. מערכת חוקים ותקנות: תמרורים, חוקי תנועה ועוד. אלה מסדירים את פעולת המערכת כולה. אחד המאפיינים של חיי היום-יום הוא הצורך להגיע למקומות רבים )למשל לעבודה, ללימודים, לבילוי(, ולהעביר דברים ממקום למקום. כדי לבצע משימות אלה אנו זקוקים לרמת תודיינ גבוהה - כלומר, לאמצעים שיאפשרו לנו לנוע במהירות ממקום למקום, ולרמת תושיגנ גבוהה - כלומר, אפשרות להג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית