הפקת חשמל מאנרגיה גרעינית האנרגיה הגרעינית מתקשרת לא אחת עם מלחמה והרס נורא, אך למעשה, האנרגיה הגרעינית היא אמצעי חשוב לפיתוח, ואחד השימושים שלה הוא ייצור חשמל. מאורניום המשמש להפעלה של רוכ יניערגאפשר להפיק אנרגיה בכמות גדולה פי מיליון)!( מכמות האנרגיה שאפשר להפיק מכמות זהה של פחם. יתר על כן, כאשר הכור הגרעיני פועל כתקנו, הנזק המיידי שהוא גורם לסביבה קטן לאין שיעור מזה הנגרם בשיטות אחרות. ועם זאת, קיימת בעיה חמורה - הפסולת הגרעינית הנוצרת בעת השימוש בכור היא מסוכנת מאוד. כדי שלא תדלוף ותגרום נזק קשה לאדם ולסביבה, יש לשמור עליה במשך אלפי שנים בתנאים מיוחדים. אכן, לאנרגיה הגרעינית יש יתרונות, ובגללם היה נדמה בשנות ה60- וה70- של המאה העשרים שהיא תהפוך למקור העיקרי לאנרגיה להפקת חשמל בעולם, והייתה תקווה שהאנושות תשתחרר מתלות בדלק המאובן. באותה תקופה הוקמו כורים גרעיניים בכמה מדינות באירופה וביבשות אחרות, וביניהן צרפת, בריטניה, ספרד, איטליה, יפן, סין, רוסיה וקוריאה. בצרפת ובבלגיה, לדוגמה, עד היום כ75%- מן האנרגיה החשמלית מופקת מאנרגיה גרעינית. אף על פי כן, השימוש בכורים גרעיניים לייצור חשמל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית