תחנת כוח: מתקן שבו מפיקים אנרגיית חשמל בכמויות גדולות. קוט"ש: קילוואט שעה. כמות האנרגיה שמכשיר הפועל בהספק של 1 קילוואט צורך במשך שעה. החשמל מערכת החשמל של ישראל מופעלת על ידי חברת החשמל לישראל, הנמצאת בבעלות המדינה. חברת החשמל מספקת 99% מצריכת החשמל של המדינה. 1% נוסף מיוצר לצריכה עצמית - על ידי מפעלים פרטיים גדולים ועל ידי כמה יצרני חשמל פרטיים המפיקים חשמל בכמויות קטנות. ייצור החשמל בישראל החל במפעלו של המהנדס פנחס רוטנברג. עוד לפני קום המדינה - בשנות ה20- של המאה העשרים - הקים רוטנברג תונחת חוכ בתל אביב, בטבריה ובחיפה, ומאוחר יותר בנהריים )מקום הנמצא כיום בתחומה של מדינת ירדן(. בתחנת הכוח שבנהריים נוצלו מי הירדן ומי הירמוך לייצור החשמל. צריכת החשמל צריכת החשמל בישראל גדלה במהירות - במהלך שנות ה,90- למשל, הוכפלה הצריכה )ג26(. לגידול בצריכת החשמל יש סיבות שונות: הגידול במספר תושבי המדינה, העלייה ברמת החיים של התושבים, ונוחות השימוש בו. מה הופך את החשמל נוח לשימוש? הוא מגיע עד לשקעים שבקירות הבית, הוא נקי, הוא אינו מפיץ ריחות והוא זול )ג27(. ואמנם, תושבי ישראל מרבים לרכוש מכשירי חשמל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית