הדלק הנוזלי הנפט הוא מקור האנרגיה העיקרי במשק האנרגיה הישראלי, ובשנת 2004 סיפק הנפט כ70%- מצורכי האנרגיה של המדינה. (ראו מסגרת, עמ' 128) ישראל מייבאת את הנפט הדרוש לה ממדינות שונות בעולם. עד שנות ה70- ייבאה ישראל את רוב הנפט מאיראן, מוונצואלה וממקסיקו, שהיו אז בין יצואניות הנפט הגדולות בעולם. לאחר מלחמת ששת הימים (1967) וכיבוש חצי האי סיני, הפיקה ישראל את רוב הנפט שהיה דרוש לה מבארות הנפט בסיני. שאיבת הנפט מבארות אלה הופסקה כשישראל החזירה את סיני לידי מצרים במסגרת הסכמי השלום בין שתי המדינות. בשנות ה70- חוללו מדינות ערב משבר נפט עולמי מסיבות פוליטיות וכלכליות: הן צמצמו מאוד את הפקת הנפט וגרמו על ידי כך למחסור בין-לאומי חמור במקור אנרגיה חשוב זה, ולעלייה מסחררת במחיריו. אמנם משבר הנפט חלף, ומחירי הנפט ירדו מאוד, אבל כדי להבטיח אספקה קבועה של נפט החלה ישראל לרכוש נפט ממדינות נוספות. כיום ישראל רוכשת את הנפט הדרוש לה מכמה ספקים שונים. 82% מן הנפט מיובא ממדינות בריה"מ לשעבר, ושאר הנפט מיובא ממצרים, ממערב אפריקה ומנורווגיה. כן החלה ישראל להשתמש שימוש רב יותר בפחם ובגז טבעי בתחומים שבהם הם י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית