מקור אנרגיה: חומר שמפיקים ממנו אנרגיה, לדוגמה: נפט, מים, פחם, שמש, או רניום. קיטור: אדי מים הנוצרים כאשר מרתיחים מים בתוך מכל סגור. אדי המים הדחוסים מתפרצים דרך פתחי יציאה בלחץ רב, וכך הם מהווים מקור אנרגיה. בעבר הופעלו קטרי הרכבות באמצעות הקיטור. פחם: סלע הנוצר מצמחייה צפופה שנרקבה והתאבנה כתוצאה משינויי אקלים ומשינויים גאולוגיים. הגאולוגים סוברים כי רוב הפחם מצוי כיום באזורים שבהם היו לפני כ250- מיליוני שנים טמפרטורות גבוהות, והיו בהם משקעים רבים וצמחייה עשירה. הצמחים שהפחם נוצר מהם נרקבו בתוך ביצות ללא נוכחות חמצן. עם הזמן הם כוסו בשכבות של אדמה וסלעים אשר יצרו לחץ רב. ככל שגבר הלחץ כן התייבש הפחם והשתפרה איכותו. קיימים סוגים שונים של פחם. נפט, נפט גולמי: נוזל הנוצר משרידי בעלי חיים זעירים אשר שקעו בקרקעית האוקיינוסים, ושם עברו תהליכים כימיים עד שהפכו לנוזל שמנוני שחור- ירקרק בעל ריח חריף. גז טבעי: חומר דלק המצוי בטבע במעמקי האדמה, מורכב ברובו מגז המתן. לעתים קרובות הגז מצוי בקירבת מאגרי נפט. דלק מאובן )פוסילי(: דלק שנוצר משרידי בעלי חיים או צמחים שחיו לפני מיליוני שנים. הפחם, הנפט ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית