להדליק אור, להקפיא גלידה, לפתוח את הברז ולמלא כוס מים, לנסוע באוטובוס, לדבר בטלפון - כל אלה הם פעולות יום-יומיות שנראות לנו מובנות מאליהן. אבל כל פעולה פשוטה כזאת נשענת על מערכת תשתית מורכבת, מתוחכמת ויקרה: • מערכת המים מובילה את המים ממקורותיהם ועד לברז בבית, בב רכת השחייה, במפעל התעשייה או במטע. • מערכת האנרגיה מפיקה חשמל ומובילה אותו עד לשקעים שבקירות המבנים, ומייצרת סוגי דלק שונים המפעילים מנועים של מטוסים, של מכוניות ושל מכונות במפעלי התעשייה. • מערכות התחבורה והתקשורת מעבירות אנשים, סחורות ומידע באמצעות מערכות של כבישים ומסילות ברזל, נמלי ים ואוויר, קווי טלפון, ואמצעי תחבורה ותקשורת מגוונים כגון מכוניות, מטוסים, אוניות, טלפונים, מחשבים ולוויינים. הקמת התשתיות דורשת השקעות עצומות, וככל שהמדינה משקיעה יותר בפיתוחן כן רמתן עולה והשירותים הניתנים לתושבים יעילים יותר. אמנם רוב מערכות התשתית מוקמות וממומנות מתקציב המדינה, אך לאחרונה במדינות רבות, וגם בישראל, מעבירים חלק מפיתוח התשתיות לידיים פרטיות. ג.1 במבט על העיר תל אביב בשעת לילה אפשר להבחין בבירור בתשתית האנרגיה ובתשתית התחבורה של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית