היכן כדאי למקם קניון חדש? איך ישפיע הקניון החדש על מחירי הדירות שסביבו? האם כדאי לבנות בשולי העיר גורדי שחקים או שכונה של בתים פרטיים? האם כביש הנמצא בשלבי תכנון יביא לירידה ממשית בפקקי התנועה? פגישה עם גאוגרףד שאלות מסוג זה מופנות אל רן חקלאי, יועץ לכלכלה העירונית. הוא עונה עליהן בעזרת סקרים ומחקרים שהוא עורך, ובעזרת הידע והניסיון הרב שצבר בשנות עבודתו. חקלאי מעיד על עצמו שהתעניין בגאוגרפיה עוד מילדותו. ”משפחתי הרבתה לטייל בארץ," הוא מספר, ”ואני ידעתי לקרוא מפות עוד לפני שידעתי לקרוא בספרים. תמיד הסתובבתי עם מפה ביד. לכן, כשבגרתי והלכתי ללמוד באוניברסיטה, היה זה אך טבעי שאבחר ללמוד גאוגרפיה. בנוסף לגאוגרפיה למדתי גם כלכלה, והשילוב בין שני תחומי ידע אלה הפך למרכזי בחיי." בימים אלה רן חקלאי ועוד כמה מומחים - מהנדס, מומחה לאיכות הסביבה, מומחה לתחבורה ואדריכל - לוקחים חלק בפרוייקט מעניין ומורכב שיזמה עיריית תל אביב. וכך הוא מספר: ”עיריית תל אביב מעוניינת לפתח שטח נרחב באזור התחנה המרכזית )בין התחנה הישנה לחדשה( בעיר. כיום זהו אזור ישן ומתגוררת בו אוכלוסייה חלשה שרובה אנשים מעוטי יכולת ועו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית