תיירות בעולם עד מלחמת העולם השנייה מרבית התיירים )פרט לצליינים( היו אנשים בעלי אמצעים, ומספר המקומות שהיה אפשר לתייר בהם בעולם היה מוגבל. במחצית השנייה של המאה העשרים התפתח הענף במהירות רבה, וכיום, בעידן הגלובליזציה, התיירות היא תנועת אוכלוסייה גדולה וענף כלכלי חשוב במדינות רבות בעולם. הנתונים מדברים בעד עצמם: בשנת 1950 תיירו בעולם כ25- מיליון תיירים, ובשנת 2004 הגיע מספרם לכ760- מיליון! )ב47( גורמים רבים מאיצים את הגידול בתיירות: • העלייה ברמת החיים - יותר ויותר אנשים יכולים להרשות לעצמם לטייל בעולם. • הגידול בשעות הפנאי - לאנשים יש יותר זמן לבילויים, לנופש ולתיור בעולם. • הגידול בתיירות העסקית - תהליכי הגלובליזציה, והקשרים הכלכליים שנוצרו, הגדילו מאוד את מספר אנשי העסקים הנוסעים למקומות שונים ברחבי העולם.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית