ענף השירותים בצמיחה בניגוד לירידה במספר המועסקים בתעשייה ובחקלאות - מספר המועסקים בענף השירותים גדל במהירות רבה ברוב מדינות העולם. גם בישראל משקלו של ענף השירותים בכלכלה הוא הגדול ביותר. העובדים בענף השירותים אינם מייצרים מוצרים אלא הם מספקים לאחרים שירותים שונים ומגוונים. נהוג למיין ענף זה ל3- תת קבוצות: שירותים אישיים, שירותים ציבוריים ושירותים יצרניים. )ראו מסגרת.( לתהליך הגלובליזציה הייתה השפעה רבה על השירותים היצרניים, ובעיקר על השירותים הפיננסיים - בנקאות, חברות השקעות, חברות אשראי ועוד. השפעה זאת באה לידי ביטוי בכמה אופנים: • חשיבותם של השירותים היצרניים עולה - השירותים הפיננסיים הפכו למובילי הכלכלה הגלובלית, שהרי בלעדיהם הקשרים הכלכליים הבין-לאומיים אינם יכולים להתקיים. הדיווחים על הנעשה בבורסות העולם נשמעים בחדשות כמעט באותה תדירות שנשמעים בהן הדיווחים על מזג האוויר, וככל שעולה חשיבות הענף כן גדל גם מספר המועסקים בו. בשנת ,2004 לדוגמה, היה שיעור העובדים בשירותים העסקיים בישראל כ13%- מן המועסקים במשק. • חברות עסקיות ישראליות משתלבות בחברות רב-לאומיות - מכיוון שעסקות כלכליות רבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית