מותג: מוצר שפירסומו כה רחב עד שהוא מזוהה בציבור לפי שמו, הסמל שלו, האריזה שלו וכדומה. לדוגמה: ג'ינס, מילקי, מקדונלד'ס. סחר חוץ: מסחר המתבצע בין סוחרים וממשלות ממדינות שונות, והוא כולל יצוא ויבוא של סחורות ושל שירותים )שירותי תיירות, הובלה ותחבורה, שירותי מידע ועוד(. ? כתבו שמותיהן של 5 רשתות בין-לאומיות המוכרות מוצרים בישראל. דונו ביתרונות ובחסרונות בחדירתן של רשתות אלה לישראל. סחר החוץ מאז שנות ה90- מתקיימת פעילות מוגברת גם בתחום רחס ץוחה של ישראל. היצוא גדל משום ששווקים רבים נפתחו לפני סחורות ישראליות, והיבוא גדל משום שחברות מסחריות בין-לאומיות נכנסו לישראל. )ב,43 ב,44 ב45( במשך כל שנות המדינה היה ערך היבוא של סחורות ושירותים לישראל גבוה מערכו של היצוא מישראל. בשנות ה,50- לדוגמה, עלה ערך היבוא על ערך היצוא פי .7 הפער הזה הצטמצם עם השנים, וכיום ערך היבוא גבוה רק במעט מערך היצוא. )ב46( ענף המסחר נחשף לתחרות בין-לאומית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית